• Radar Loop

        Tổ hợp         Phù Liễn         Việt Trì         Vinh         Đông Hà         Tam Kỳ         Nha Trang         Nhà Bè         Pha Đin         PleiKu   kiểm soát file

        Bán kính : 480Km(). 240Km(). 120Km(). 60Km().

  Trình duyệt web không chạy đc scriptable.

  Nếu có thể chuyển disabled="true" scripting trong trình duyệt web để xem loop ảnh

  Phòng Thông tin và Dữ liệu Khí tượng cao không.  024-32.673.199 Máy lẻ 417.  P717.Tòa Nhà TT-KTTVQG. Số 8 Pháo Đài Láng, P.Láng Thượng. Q Đống Đa. Hà Nội

  Hình ảnh đang thử nghiệm. Copyright (c) Oct, 2016 http://www.amo.gov.vn. All rights reserved. Design by http://www.bom.gov.au.
  Edit; development by P.TTDL KTCK.Version 3.1_12/10/2016 .

  Ver3.2 -17/10/2016 Cập nhật tương đối các mã điện mặt đất vào bán kính theo kinh vĩ độ tự động theo máy chủ http://domua.amo.gov.vn/madien

  | Thành viên: | Khách :12 |
  Fax: 024 3 8358902 Điện thoại: 024 32673199 Máy lẻ 468 vanphongktck@amo.gov.vn Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Tác nghiệp Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội