•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Xem lúc : 16/11/2018 6:45:21

  TT__Danh_mục__ Tổng_file_ngày Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng
  1PHÙ LIỄN 144 Files PLI002.T.201811152330.jpg 11/16/2018 06:37_ 08p 198K
  2VIỆT TRÌ 142 Files VTR002.T.201811152330.jpg 11/16/2018 06:37_ 08p 223K
  3VINH 0 Files
  4TAM KỲ 128 Files TKY002.T.201811152330.jpg 11/16/2018 06:37_ 08p 123K
  5NHA TRANG 20 Files NHT002.T.201811152053.jpg 11/16/2018 04:17_ 02h28p 124K
  6NHÀ BÈ 123 Files NHB002.T.201811152330.jpg 11/16/2018 06:37_ 08p 266K
  7ĐÔNG HÀ 144 Files DON002.T.201811152330.jpg 11/16/2018 06:37_ 08p 159K
  8PHA ĐIN 0 Files
  8PHA ĐIN 0 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )