•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Xem lúc : 18/12/2018 0:52:14

  TT__Danh_mục__ Tổng_file_ngày Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng
  1PHÙ LIỄN 126 Files PLI002.T.201812171740.jpg 12/18/2018 00:47_ 05p 176K
  2VIỆT TRÌ 144 Files VTR002.T.201812171740.jpg 12/18/2018 00:47_ 05p 232K
  3VINH 144 Files VIN002.T.201812171740.jpg 12/18/2018 00:47_ 05p 168K
  4TAM KỲ 48 Files TKY002.T.201812171740.jpg 12/18/2018 00:47_ 05p 133K
  5NHA TRANG 22 Files NHT002.T.201812171500.jpg 12/17/2018 22:18_ 02h34p 117K
  6NHÀ BÈ 144 Files NHB002.T.201812171740.jpg 12/18/2018 00:47_ 05p 179K
  7ĐÔNG HÀ 144 Files DON002.T.201812171740.jpg 12/18/2018 00:47_ 05p 151K
  8PHA ĐIN 0 Files
  8PHA ĐIN 0 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )