•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Xem lúc : 16/2/2019 23:14:21

  TT__Danh_mục__ Tổng_file_ngày Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng
  1PHÙ LIỄN 143 Files PLI002.T.201902161550.jpg 2/16/2019 22:56_ 18p 190K
  2VIỆT TRÌ 141 Files VTR002.T.201902161550.jpg 2/16/2019 22:57_ 17p 260K
  3VINH 143 Files VIN002.T.201902161550.jpg 2/16/2019 22:56_ 18p 187K
  4TAM KỲ 110 Files TKY002.T.201902161550.jpg 2/16/2019 22:56_ 18p 117K
  5NHA TRANG 14 Files NHT002.T.201902161500.jpg 2/16/2019 22:15_ 59p 113K
  6NHÀ BÈ 143 Files NHB002.T.201902161550.jpg 2/16/2019 22:56_ 18p 235K
  7ĐÔNG HÀ 143 Files DON002.T.201902161550.jpg 2/16/2019 22:56_ 18p 165K
  8PHA ĐIN 0 Files
  8PHA ĐIN 0 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )